LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

THĂM, GẶP GỠ QUỐC TẾ
[1] Diễn đàn Lãnh đạo các trường đại học các nước APEC sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Số file: 17 (28/07/2017)
[2] Đại học Đà Nẵng đón nhận nhiều cơ hội hợp tác từ khu vực Á – Âu, Số file: 3 (27/07/2017)
[3] Nâng cao kỹ năng giảng dạy theo phương pháp lấy người học là trung tâm, Số file: 4 (24/07/2017)
[4] Giới thiệu Viện Công nghệ quốc tế DNIIT, Số file: 10 (03/07/2017)
[5] Đại học Đà Nẵng được chọn làm đối tác tổ chức chương trình tiếng nói tương lai và Diễn đàn thanh niên trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Số file: 12 (25/05/2017)
[6] Tiếp tình nguyện viên WUSC, Số file: 6 (11/05/2017)
[7] Tiếp tổ chức Heart for heart, Số file: 13 (09/05/2017)
[8] Đại học Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với Viện Quốc gia Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Cộng hòa Pháp, Số file: 6 (24/02/2017)
[9] Làm việc với ĐH Nice Sophia Antipolis và GS. Lê Thành Nhân, Số file: 6 (31/01/2017)
[10] Ký kết hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Canada, Đại học Đà Nẵng tăng cường cơ hội giáo dục và đào tạo nghề cho sinh viên, Số file: 8 (16/11/2016)
[11] Tiếp đoàn The Tokyo New Business Conference (NBC), Nhật Bản, Số file: 3 (23/05/2016)
 Tìm thấy: 11 mục / 1 trang