LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

HỘI HỌP
[1] Khởi động Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các trường đại học khu vực Đông Nam Á, Số file: 71 (23/03/2017)
[2] Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học và công bố bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế cùng TS. Dương Quang Trung, Số file: 34 (10/01/2017)
[3] Lễ công bố quyết định thành lập và cấp phép hoạt động cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng, Số file: 62 (05/03/2016)
 Tìm thấy: 3 mục / 1 trang