LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

CÔNG ĐOÀN
[1] Công đoàn Đại học Đà Nẵng và Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng đồng hành cùng cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Số file: 22 (09/01/2017)
[2] Gặp mặt ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016, Số file: 31 (13/10/2016)
[3] Hội nghị giao ban công tác công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT năm 2016 , Số file: 8 (27/05/2016)
[4] Tuyên dương khen thưởng con CBVC ĐHĐN đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện năm học 2014-2015 và Cuộc thi “Bé và Gia đình”, Số file: 30 (13/06/2015)
 Tìm thấy: 4 mục / 1 trang