LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

BỔ NHIỆM, LẾ, KỶ NIỆM
[1] Đại học Đà Nẵng tiếp tục bổ sung vào nguồn nhân lực bậc cao 734 thạc sỹ và 6 tiến sỹ , Số file: 41 (24/12/2016)
[2] Đại học Đà Nẵng công bố bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 30 cán bộ cấp trưởng và cấp phó các đơn vị trực thuộc , Số file: 43 (04/11/2016)
[3] Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận đảm bảo chất lượng giáo dục 3 trường ĐH Kinh tế, ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại ngữ, Số file: 47 (16/10/2016)
[4] Lễ ký kết biên bản hợp tác với Trường Nara Gakuen, Nhật Bản , Số file: 3 (22/06/2016)
[5] lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2016, Số file: 7 (13/05/2016)
[6] Lễ công bố quyết định thành lập và cấp phép hoạt động cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng, Số file: 62 (05/03/2016)
 Tìm thấy: 6 mục / 1 trang