LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

KÝ KẾT, GIỚI THIỆU
[1] Ra mắt Viện Công nghệ quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng, Số file: 111 (25/08/2017)
[2] Đại học Đà Nẵng hợp tác với Đại học Nice Sophia Antipolis (Cộng hòa Pháp) thành lập Viện Công nghệ quốc tế, Số file: 115 (18/03/2017)
[3] Đại học Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác đào tạo và nghiên cứu với Đại học Quebec Trois Rivieres, Canada, Số file: 18 (21/02/2017)
[4] Đại học Đà Nẵng chính thức ký kết hợp tác với Đại học Phần Lan, mở ra nhiều cơ hội học tập tại đất nước có nền giáo dục thành công nhất trên toàn thế giới, Số file: 11 (09/11/2016)
 Tìm thấy: 4 mục / 1 trang