LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

TRAO BẰNG, ĐÀO TẠO
[1] 7 học viên đầu tiên nhận bằng thạc sĩ quốc tế tại Việt Nam với chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữa ĐH Đà Nẵng, ĐH Sunderland (Vương quốc Anh) và Trường ĐH Quốc tế TEG (Singapore), Số file: 33 (10/12/2017)
[2] Nghiên cứu sinh Lê Thanh Long bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng ngành Khoa học Máy tính , Số file: 36 (30/10/2017)
 Tìm thấy: 2 mục / 1 trang