LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

KHOA HỌC
[1] Đại học Đà Nẵng có hơn 70 bài báo khoa học và sáng kiến được vinh danh khen thưởng, Số file: 4 (16/12/2017)
[2] Sinh viên Sư phạm giành chiến thắng tại cuộc thi “Ươm mầm ý tưởng”, Số file: 53 (25/11/2017)
[3] Khai trương Khu Nghiên cứu, sáng tạo, thí nghiệm và thực hành dành cho sinh viên, Số file: 66 (23/11/2017)
[4] Tọa đàm “Kinh nghiệm công bố khoa học quốc tế và xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học tại Việt Nam”. , Số file: 5 (09/06/2016)
 Tìm thấy: 4 mục / 1 trang