LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

HOẠT ĐỘNG
[1] Công đoàn Đại học Đà Nẵng và Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng đồng hành cùng cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Số file: 22 (09/01/2017)
[2] Hội thảo “Nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục”, Số file: 18 (22/09/2016)
[3] Khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Khóa 1 do Đại học Đà Nẵng tổ chức, Số file: 35 (23/04/2016)
[4] Khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2 do Đại học Đà Nẵng tổ chức, Số file: 110 (23/04/2016)
[5] 1. Tập huấn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng, Số file: 5 (23/08/2015)
[6] Hội nghị chuyên đề đảm bảo chất lượng giáo dục đại học kinh nghiệm từ Vương quốc Anh, Số file: 5 (23/08/2015)
[7] Lớp Kiểm định viên KĐCL GD ĐH & TCCN (khóa 4) tại ĐHĐN, Số file: 2 (23/08/2015)
[8] Hội thảo lấy ý kiến phản hồi của nghiên cứu sinh, giảng viên và cán bộ quản lý về chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐHĐN, Số file: 28 (23/08/2015)
 Tìm thấy: 8 mục / 1 trang