LOẠI HOẠT ĐỘNG
 LOẠI HOẠT ĐỘNG

Nội dung tìm
Nội dung tìm:  
Từ ngày:
  Select date đến ngày:   Select date
Loại:  
 

HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, TRIỂN LÃM
[1] Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Số file: 45 (15/04/2018)
[2] Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Số file: 49 (02/02/2018)
[3] Hội nghị tổng kết công tác Đảng - Cơ quan ĐHĐN, Số file: 4 (25/01/2018)
[4] Hội nghị quán triệt, Số file: 21 (18/01/2018)
[5] Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Giáo dục đại học, Số file: 29 (08/12/2017)
[6] Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Cơ quan Đại học Đà Nẵng năm học 2017-2018, Số file: 16 (28/10/2017)
[7] Đẩy mạnh gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, Số file: 162 (27/10/2017)
[8] Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, Số file: 50 (17/01/2017)
[9] Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, Số file: 74 (07/01/2017)
[10] Hội thảo “Nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục”, Số file: 18 (22/09/2016)
[11] Nhiều kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học thông tin và máy tính được công bố tại Hội nghị quốc tế NAFOSTED lần thứ 3 - NICS 2016, Số file: 37 (14/09/2016)
[12] Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 (vjupc2015), Số file: 105 (28/09/2015)
 Tìm thấy: 12 mục / 1 trang